درس بیست و یکم: آرزوهای بایگانی شده (تحلیل بدل یابی عشق)
آذر 22, 1395
درس نوزدهم: آرامش در حضور دیگران (تکنیک بدل یابی عشق)
آذر 22, 1395

درس بیستم: آرامش در حضور دیگران (تکنیک بدل یابی عشق)


فایل صوتی


دانلود فایل صوتی


این مطلب فقط برای اعضاء نمایش داده می شود. برای عضویت اینجا کلیک کنید.