تخصیص ۶۵۹ هزارو ۵۷۳ میلیارد ریال اوارق برای طرح‌های دولتی و غیر دولتی – سامانه میثاق مهر

اعلام زمان و جزئیات پیش فروش اینترنتی بلیت های جشنواره – سامانه میثاق مهر
دی 28, 1395
مامور وظیفه شناس جان هشت کوهنورد را نجات داد – سامانه میثاق مهر
دی 28, 1395

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری میزان، بانک مرکزی اقدام به ارائه آمار بازار سرمایه در آبان ماه سالجاری نموده که این بخش شامل جداول شاخص‌های فعالیت بورس اوراق بهادار تهران، شاخص‌های بازار سهام به تفکیک صنایع، عرضه سهام توسط بخش عمومی و بانک‌ها وخلاصه وضعیت اوراق مشارکت است.

*شاخص کل
شاخص کل بورس و اوراق بهادار تهران در هشت ماهه نخست سال ۹۴ در کانال ۶۲ هزار و ۸۸۹ واحدی قرار داشته که در پایان سال با رشد چشم گیری روبرو شده و در ارتفاع ۸۰ هزار و ۹۲ واحدی متوقف شد.

این اعداد و ارقام حاکی از روند منفی ۰٫۲ شاخص مالی در آبان ماه سال گذشته و روند منفی نسبت به سال گذشته ودر مجموع نسبت به هشت ماهه سال گذشته شاخص مالی ۱۸٫۴ درصد رشد داشته است.

*شاخص صنعت
شاخص صنعت در هشت ماه ابتدایی سال جاری در ارتفاع ۵۲ هزار و ۱۰۰ واحدی قرار داشت که این رقم در پایان سال به عدد ۶۶ هزار و ۹۹۴ واحد رسید که این رقم در مهر ماه سال جاری ۶۵ هزار و ۲۷۰ واحد و در آبان ماه و در کل هشت ماهه ابتدایی سال در کانال ۶۶ هزار و ۴۷۰ واحدی متوقف شده است.

شاخص صنعت نسبت به آبان ماه سال گذشته ۱٫۸ درصد رشد داشته و نسبت به پایان سال ۰٫۸ درصد و در کل هشت ماه نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۲۷٫۶ درصد رشد داشته است.

*شاخص بازار اول
شاخص بازار اول از ارتفاع ۴۳ هزار و ۶۱۰ واحدی در هشت ماهه ابتدای سال گذشته در پایان سال به ۵۷ هزار و ۴ واحدی رسیده که این رقم در مهر ماه سال جاری ۵۴ هزار و ۶۷۷ را برای خود به ثبت رسانده ولی در آبان ماه و در مجموع هشت ماهه در ارتفاع ۵۶ هزار و ۱۲۰ واحدی متوقف شده است.

شاخص بازار اول در آبان ماه سال گذشته ۲٫۶ درصد رشد و این رقم در نسبت به پایان سال گذشته ۱٫۶ درصد کاهش و در مجموع ۲۸٫۷ درصد رشد را تجربه کرده است.

*شاخص بازار دوم
شاخص بازار دوم در هشت ماهه ابتدایی سال گذشته در ارتفاع ۱۳۹ هزار و ۸۶۲ واحدی قرار داشته که این رقم در پایان سال به ۱۷۰ هزار و ۲۶۹ واحدی رشد کرده و در مهر ماه سال جاری به عدد ۱۷۰ هزار و ۵۸۲ رسیده که این رقم در آبان و در مجموع هشت ماه به کانال ۱۶۹ هزار و ۶۱۰ واحدی رسیده است.

شاخص بازار دوم در آبان ماه سال گذشته ۰٫۶ درصد کاهش و نسبت به پایان سال گذشته ۰٫۴ درصد روند نزولی و در مجموع هشت ماه نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۱٫۳ درصد رشد را برای خود به ثبت رسانده است.

*ارزش معاملات سهام
ارزش معاملات سهام در پایان سال گذشته ۴۷۳ هزار و ۶۲۴ میلیارد ریال بوده که این رقم در هشت ماهه سال جاری به ۳۶۱ هزار و ۹۹۲ میلیارد ریال کاهش یافته ولی در مجموع نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۷۲٫۷ درصد رشد را تجربه کرده است.

*تعداد سهام معامله شده
در هشت ماهه سال گذشته تعداد سهام معامله شده ۱۰۶ هزار و ۶۰۲ میلیون سهم بوده که این رقم در پایان سال به ۲۳۷ هزار و ۷۹۸ میلیون سهم رسیده که این رقم در آبان ماه سال جاری و در مجموع  ۱۶۴ هزار و ۷۴۷ میلیون سهم بوده است که در کل ۵۲٫۹ درصد رشد را تجربه کرده است.

*تعداد دفعات
تعداد دفعات معامله شده سهام در هشت ماهه ابتدایی سال گذشته نسبت به سال جاری ۵۹ دفعه افزایش یافته و در مجموع درمدت مشابه سال جاری رشد ۸٫۱ درصدی را تجربه کرده است.

*وضعیت انتشار اوراق مشارکت
در هشت ماهه ابتدایی سال جاری ۵۲ هزار و ۹۵۷ میلیارد ریال اوارق مشارکت دولت و دولتی-بودجه‌ای منتشر شده که از این مبلغ ۲۱ هزار و ۹۴۱ میلیارد ریال در سال ۹۵ رسیده است.

دولتی-بودجه‌ای(۱)
وزارت اقتصاد دارایی در مهر ماه سال گذشته ۱۰ هزار میلیارد ریال اوارق منتشر کرده که مبلغ فروش رفته در سال ۹۵ به مبلغ ۵۰۴ میلیارد ریال در مدت ۴ سال و نرخ سود علی الحساب ۲۱ درصد است.

وزارت اقتصاد در آذر ماه سال گذشته بیش از ۱۰ هزار میلیارد ریال اوراق منتشر کرده که از این مبلغ ۷۰۰ میلیارد ریال در سال ۹۵ فروش رفته که مدت این اوراق ۴ ساله و با سود الحساب ۲۱ درصد است.

این ارواق در ابتدای و انتهای اسفند سال گذشته به ترتیب  ۲۴ هزار میلیارد و ۶ هزار میلیارد ریال رسیده که از این میان به ترتیب ۱۵۱ هزار و ۸۴ میلیارد و  ۳ هزار و ۸۹ میلیارد ریال در سال ۹۵ به فروش رفته و مدت اوراق ۴ ساله و با سود ۲۱ و ۱۸ درصد است.

این در حالی است که انتشار اوراق در خرداد سال ۹۵ نیز ادامه داشته و رقم این اوراق ۴۷ میلیار ریال بوده که از این میان ۳۱ میلیارد ریال در سال جاری به فروش رسیده و سود این اوراق ۱۶ درصد و مدت آن ۳ سال و نیم بوده است.

نکته قابل توجه آن است که دولت تمام اوارق را در جهت طرح‌های دولت منتشر کرده است.

*شهرداری‌ها
شهرداری مشهد در در جهت تامین مالی قطار شهری در اسفند ۹۴، حدود ۵ هزار میلیارد ریال اوراق منتشر کرده که از این مبلغ ۴ هزار و ۹۵۰ میلیارد ریال در سال ۹۵ به فروش رسیده که مدت آن ۲ سال و نرخ سود آن ۱۸ درصد بوده است.

به علاوه شهرداری مشهد در طرح طبرسی و آبکوه در مرداد سال جاری ۲ هزار و ۴ هزار میلیارد ریال اوارق منتشر که در سال جاری نیز کل این مبلغ را به فروش رسانده و بازپرداخت آن ۴ ساله و با نرخ سود الحسال ۱۶ درصد است.

شهرداری تبریز در بخش قطار شهری در آبان سال جاری ۲ هزار میلیارد ریال اوراق منتشر کرده که از این مبلغ تمامی آن در سال جاری به فروش رفته که مدت اوراق ۴ ساله و با سود ۱۶ درصد بوده است.

در مجموع وزارت اقتصاد ۶۵۹ هزارو ۵۷۳ میلیارد ریال اوراق در جهت تامین مالی طرح‌های دولتی و غیردولتی منتشر کرده که از این مبلغ ۳۴۸ هزار و ۹۱۳ میلیارد ریال آن در سال جاری به فروش رسیده است.

انتهای پیام/

[ad_2]

مطلب تخصیص ۶۵۹ هزارو ۵۷۳ میلیارد ریال اوارق برای طرح‌های دولتی و غیر دولتی ابتدا در این وبسایت منتشر شد.
[ad_1]