ملت ایران در سوگ و ستایش روح ازخودگذشتگی آتش‌نشان‌ها و امدادگران است – سامانه میثاق مهر
بهمن 1, 1395
بسیجیان خط‌شکن‌؛ از خط مقدم تا پلاسکو – سامانه میثاق مهر
بهمن 1, 1395

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان یکی از ادله اثبات در امور کیفری اقرار است.

اما این ادله دارای شرایطی است که تا آن شرایط محقق نشود قابلیت اثبات ندارد.

قانون‌گذار در ماده ۱۶۴ به بعد به ادله اقرار اشاره کرده و می‌گوید: 

ماده ۱۶۴- اقرار عبارت از اخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود است.

 ماده ۱۶۵- اظهارات وکیل علیه موکل و ولی و قیم علیه مولی‌علیه اقرار محسوب نمی‌شود.

تبصره- اقرار به ارتکاب جرم قابل توکیل نیست.

ماده ۱۶۶- اقرار باید با لفظ یا نوشتن باشد و در صورت تعذر، با فعل از قبیل اشاره نیز واقع می‌شود و در هر صورت باید روشن و بدون ابهام باشد.

 ماده ۱۶۷- اقرار باید منجّز باشد و اقرار معلق و مشروط معتبر نیست.

 ماده ۱۶۸- اقرار در صورتی نافذ است که اقرارکننده در حین اقرار، عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد.

 

ماده ۱۶۹- اقراری که تحت اکراه، اجبار، شکنجه و یا اذیت و آزار روحی یا جسمی أخذ شود، فاقد ارزش و اعتبار است و دادگاه مکلف است از متهم تحقیق مجدد نماید.

انتهای پیام/

[ad_2]

مطلب اقرار چیست؟ ابتدا در این وبسایت منتشر شد.
[ad_1]