درصورت کسر موجودی، دارنده چک می تواندکل موجودی حساب را از بانک دریافت کند و برای بقیه مبلغ گواهی عدم پرداخت بگیرد – سامانه میثاق مهر

سیل در استان سیستان و بلوچستان خسارت زیادی نداشته است/ بارش اخیر، آب شرب ۳ سال آینده استان را تامین کرد – سامانه میثاق مهر
بهمن 6, 1395
هرکسی لیاقت پوشیدن تیم صنعت نفت آبادان را ندارد – سامانه میثاق مهر
بهمن 6, 1395

به گزارش خبرگزاری میزان، پرسش مخاطب وکیل آنلاین درباره کسر موجودی حساب صادرکننده چک این است:

با سلام. بنده چکی داشتم که با مراجعه به شعبه، بانک اعلام کسر موجودی کرد. بنده حاضر شدم کسر موجودی را بپردازم، اما بانک از اعلام موجودی به بنده خودداری کرد. آیا این کار بانک قانونی بوده است؟

پاسخ کارشناسان وکیل آنلاین:
بر اساس ماده ۵ قانون چک در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، به تقاضای دارنده چک، بانک مکلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده چک با قید مبلغ دریافت شده در پشت چک و تسلیم آن به بانک، گواهی‌نامه مشتمل بر مشخصات چک و مبلغی که پرداخت شده از بانک دریافت می‌نماید. چک مذکور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده  بی‌محل محسوب و گواهی‌نامه بانک در این مورد برای دارنده چک جانشین اصل چک خواهد بود.

[ad_2]

مطلب درصورت کسر موجودی، دارنده چک می تواندکل موجودی حساب را از بانک دریافت کند و برای بقیه مبلغ گواهی عدم پرداخت بگیرد ابتدا در این وبسایت منتشر شد.
[ad_1]