منزل آتش نشان شهید حادثه پلاسکو "علی امینی" – سامانه میثاق مهر