سامانه میثاق مهر طرحیست در جهت افزایش آگاهی جوانان قبل از ازدواج در راستای داشتن یک زندگی خوب که تحت نظارت و مدیریت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اصفهان و با همکاری: اداره ثبت اسناد و املاک، اداره کل بهزیستی استان اصفهان، کانون سردفتران ازدواج و طلاق، شرکت مخابرات ایران مدیریت منطقه اصفهان تهیه شده است.